Användning

Oil pulling är enkelt som 1, 2, 3

  1. Ge igeom de framgångsrika tandvårdsstegen enligt Living Libations.
  2. Swisha Happy Gum Drops Oil Swishing Serum i 10 minuter en gång om dagen.
  3. Spåtta.