Användning

Det är enkelt att använda. Håll röret upp till munnen andas in djupt genom munnen och andas ut genom näsan i 10 till 20 minuter, andas genom inhalatorn åtminstone vartannat andetag.
Du kan också öva på att andras in genom näsborren. Hålla inhalatorn vid ena näsborren och andas in djupt, och andas ut genom den andra näsborren. Eftersom du placerar inhalatorn direkt på näsan och munnen, är det viktigt att inhalatorerna inte delas med andra.