Garanti

Vi är säkra på att våra produkter håller god kvalitet och många av våra köksmaskiner och andra artiklar under kategori HEM täcks av garantin.

Garantins längd

Alla garantier gäller från inköpsdatum och i det antal år som anges i texten för varje enskild produkt.

Vilka åtgärder vidtas för att lösa problemet?

Vid fel får kunden höra av sig till info@lifeofdetox.se och beskriva vad som hänt och för att kunna avgöra om problemet omfattas av garantin. Därefter bedömer vi om vi kan försöka lösa felet via distans eller om den behöver sändas tillbaka för reparation. Om varan inte går att reparera kommer Life Of Detox ersätta den med en likadan eller jämförbar produkt. I dessa fall betalar Life Of Detox för reparation, reservdelar, arbete och frakt. Förutsatt att produkten går att reparera utan särskilda kostnader för Life Of Detox. Life Of Detox åtgärdar endast fel och reklamationer så länge varan finns kvar i Sverige. Reparationer som inte har godkänts av Life Of Detox eller någon behörig ersätts inte. Utbytta delar tillfaller Life Of Detox. Om varan inte längre säljs av Life Of Detox, erbjuder Life Of Detox en lämplig ersättningsvara. Det är Life Of Detox som avgör vad som är en lämplig ersättningsvara.

Garantivillkor

Garantin gäller från produktens ursprungliga inköpsdatum. Orderkvittot måste uppvisas för att garantin ska gälla. Garantin gäller inte produkter som har förvarats eller monterats felaktigt, använts på ett olämpligt eller felaktigt sätt, ändrats till utseende/funktion eller rengjorts med felaktig rengöringsmetod eller felaktiga rengöringsprodukter. Garantin omfattar inte normalt slitage, repor, märken eller skador som orsakats av stötar eller av en olyckshändelse. Garantin gäller inte om produkten har placerats utomhus eller i en fuktig miljö, eller om produkten har använts i annat sammanhang än för hemmabruk, såvida inget annat anges.

Skötselanvisningar

Du måste ha följt produktens skötselanvisningar för att kunna utnyttja garantin. Skötselanvisningarna hittar du i emballaget som kom med produkten.


Har du några ytterligare funderingar var vänlig och hör av dig till info@lifeofdetox.se